HAC Başvurusu Kayıt Formu

Hac Kayit Formu

Sayfa 1 / Seite 1
Sayfa 2 / Seite 2
09. Juni 2023
Sayfa 3 / Seite 3

Hacı adaylarının hazırlamasi gereken evraklar.

1. Hacı adaylarının Vize işlemlerinden önce Parmak izi vermeleri ve o belgeyi pasaportuyla teslim etmeleri gerekir.

2. Pasaportun aslı; (Uçuş tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerliliği, en az 1 yıl Almanya’da oturum (Aufenthaltstitel) hakkı olmalı ve hacc vize işlemleri için de 2 boş vize sayfası olması gerekmektedir.)

3. Doktor tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ‘ACW 135’ tipi Menenjit aşısının yapıldığını gösteren aşı karnesi (IMFBUCH), ACW 135’ tipi Menenjit aşısı 3 yıl içerisinde geçerlidir,

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (arkasına mutlaka Adı-Soyadı yazılmalıdır),

5. Sağlık belgesinde bulaşıcı ve kronik hastalığının olmadığı yazmalı.

6. Hac işlemlerinin tamamlanması için kayıt esnasında 2000 Euro, ve geri kalan hac ücretini 01.06.2018’e kadar evraklarla Genel Merkezimize veya bölgedeki ATİB cemiyetlerine teslim etmeleri gerekiyor.

 

 

 

 

Hac ibadeti için gerekli kayıt şartları

1. Hac Kayıt formu doldurulmalıdır.

2. Pasaport işlemleri:

a) Uçuş tarihinden itibaren en az 1 Yıl geçerli olması,

b) Oturum süresinin dönüş tarihinden itibaren en az 1 Yıl olması,

c) Pasaportun vize tatbik edilir bölümünden en az 2 sayfanın boş olmasına dikkat edilmesi.

d) Pasaportunuzu vize için teslim etmeden önce (tedbir olarak) önemli sayfaların fotokopilerinin çekilerek muhafaza edilmesi tavsiye olunur..

3. İki adet vesikalık fotoğraf.

4. Aşı Karnesi: Hacı adaylarının mutlaka yaptırmaları gereken aşı çeşidi “Menenjit” aşısı yapıldığı Aşı defterinde mutlaka kayıtlı olmak zorundadır. Bu aşı ev doktorunda yaptırılabilir. (IMFBUCH), ACW 135’

5. Sağlık raporu (Attest) Psikolojik, Kronik ve Bulaşıcı bir hastalığının olmadığına, Menenjit aşısı yaptığına ve Hac seyahati yapabilir durumda olduğuna dair doktordan alınmış rapor).Tekerlekli sandalye kullananların kayıtları (Erkek ise erkek refakatçisi, bayan ise bayan refakatçisi olmak şartı ile) Hac şirketinin özel izni dahilinde kayıtları yapılır.

6. Bu evrakların asılları ATİB Hadsch-Umra Reisen GmbH şirketine en geç uçuş tarihinden 6 hafta önce ulaştırılması gerekir.

7. Uçuş tarihlerinde 2-3 günlük ileri/geri değişiklikler olabilir.

8. THY ile uçuşlarda, biletler, Avrupa’dan çıkış tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Türkiye’de konaklamak isteyen hacılarımız dönüş tarihi belirledikleri takdirde 100,-€ ek ücret öderler.

9. Hac dönüşü, Türkiye’de kalmak isteyenler, Türkiye’den dönüş tarihlerini kayıt formunda belirtmeleri gerekir.

10. Hac ödemeleri seyahat tutarı Hac öncesi tahsil edilir; Hac sonrasına bırakılamaz. Kayıt ücreti olarak tüm hacı adaylarımızın 2000 €’luk ön ödemeyi banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Ön ödemesi ulaşmayan hacı adaylarının şirketimizce işlemleri yapılmayacaktır.

11. Ön kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ucuştan 8 hafta içinde iptal edenlerden kayıt işlem üçreti talep edilmeyecektir.

12. Vizesi alındıktan sonra iptal eden hacı adaylarımızdan Hac bedelinin %70 tahsil edilir.

13. Parmak izi Belgesi hacı adayı temin etmesi gerekir.

Ödenecek Tutar Dahilinde Alınacak Hizmetler

• Gidiş-dönüş uçak bileti

• Mekke + Medine otel

•Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği

• Havaalanı, otel ve şehirlerarası transport

• Mekke ve Medine’de kutsal mekânları ziyaretler

• Kutsal mekânların maneviyatına sohbetler.

• Rehberlik hizmetleri

Standart odalarımız 4-5 kişiliktir.

Verilecek eşyalar: Sırt çantası, başörtüsü, kitap, kimlik kartı, terlik çantası, omuz çantası, ihram, ihram kemeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hac'a hazırlık

 • Hac yapacak kimse ihrama girmeden önce hazırlıklarını yapar. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını giderir, saç sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alır. Boy abdesti alma imkanı yoksa abdest alır, vücuduna güzel koku sürünür. İhrama girmeden önce gusül temizlik maksadıyla yapıldığından adetli kadınlar da boy abdesti alırlar. Gusletmek mümkün değilse abdest alırlar.
 • Erkekler, atlet, kilot, çorap, elbise ve ayakkabılarını çıkarırlar. İzâr ve ridâ adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Arkası ve üzeri açık terlik giyerler.
 • Kadınlar elbise ve ayakkabılarını çıkarmazlar, başlarını açmazlar, eldiven giyebilirler, ancak yüzlerini örtmemeleri gerekir.
 • 2 rekat ihram namazı kılar. Namazın birinci rekatında Fatiha suresinden sonra “Kâfirûn” suresini, ikinci rekatında yine Fatiha suresinden sonra “İhlas” suresini okur. Temettu, kıran veya ifrad haclarından hangi yapacaksa ona niyet eder.

Temettu haccı;( hac mevsimi içinde) umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince ihrama girip hac yapmaktan ibarettir.

Temettu haccı yapacak olan kimse önce umreye niyet eder.

a) İhrama Girme: Temettu haccı yapacak kimse mîkât sınırlarını geçmeden veya hava alanında ihrama girer. İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Bundan sonra ihram yasakları başlamış olur.

 • Kâ’be’ye varıncaya kadar her fırsatta yüksek sesle telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife getirerek yolculuğa devam eder.( Kadınlar telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife’yi yüksek sesle söylemezler.)
 • Mekke’de otele veya eve yerleşip dinlendikten sonra abdest alır, yaya veya vasıta ile Mescid-i Haram ’a gider. Tekbir, tehlil ve salavat-ı şerîfe okuyarak yola devam eder.
 • Mescid-i Haram ’a girer. Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirir.Bildiği başka duaları da okuyabilir. Tavafa başlamadan önce telbiyeyi keser.

b) Tavaf: Hacer-i Esved hizasına gelir, yönünü Hacer-i Esved’e döner, ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp ”Bismillahi Allahü Ekber” diyerek Hacer-i Esved’i selamlar ve umre tavafına niyet edip tavafa başlar.

Tavaf ederken kitapta olan veya bildiği duaları okur veya sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okur. Tavaf’ta “ıztıbâ ‘“ ve ilk 3 şavtta “remel ” yapar. “Metaf ”ta izdiham varsa “remel” yapmaz. Çünkü kalabalıkta remel yapmak mümkün olmaz. Remel yapacağım diye insanlara eziyet vermek kesinlikle doğru değildir.

Uygun bir yerde iki rekat “tavaf namazı” kılar. Tavaf namazında birinci rek’atta Fatiha suresinden sonra “Kâfirûn”, ikinci rekatta “İhlas” suresini okur. Namazdan sonra dua eder.

c) Sa’y Umrenin sa’yini yapmak üzere Safa’ya gider. Yönünü Kâ’be’ye döner, tekbir, tehlil, tesbih ve salat ü selam getirir, ellerini açıp dua eder, sonra Sa’y yaparken kitaptaki veya bildiği duaları okur, sessizce tekbir, tehlil, tesbîh ve tahmîd getirir veya Kur’an okur.

 • Her şavtta yeşil ışıklı sütunlar arasında “hervele ” yapar.(Kadınlar yapmaz)
 • Sa’yi tamamlayınca Merve tepesinde dua eder. Sa’yi yaptıktan sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır, böylece ihramdan çıkar ve bu şekilde umre ibadetini tamamlamış olur.
 • Umresini yapan kimse Arafat ’a çıkacağı terviye gününe (8 Zilhicce) kadar Mekke’de vaktini ibadetle geçirir. Beş vakit namazını Mescid-i Haram ’da cemaatle kılmaya gayret eder. Bolca tavaf yapar. Çarşı-pazar dolaşarak veya evde oturup yatarak vaktini boş yere geçirmez.

d) Hac İçin İhrama Girmek: “Terviye” günü (8 Zilhicce) hazırlığını yapar. İki rekat “ihram namazı” kılar, hac yapmaya, « “Allah’ım! Hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek hacca niyet eder ve telbiye getirir. Böylece hac ihramına girmiş olur ve ihram yasakları başlar. Bu arada arzu eder ve vakit de müsait olursa nafile bir tavaftan sonra haccın sa’yini yapabilir. Bayramın birinci günü Büyük Şeytan’a taş atıncaya kadar her fırsatta telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife getirir.

 • e) ArafatVakfesi : Terviye günü (zilhicce 8) sabah namazından sonra Mina’ya gidip burada gecelemek ve Arefe günü (zilhicce 9) sabah namazından sonra Arafat ’a gitmek sünnet ise de gü- nümüzde izdiham nedeniyle terviye günü sabah namazından itibaren gündüz veya gece otobüslerle doğrudan Arafat’a çıkılmaktadır. Arafat ’ta arefe günü öğle vaktine kadar çadırlarda vaktini namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua, zikir ve tövbe ederek, yapılan vaazları ve konuşmaları dinleyerek geçirir.
 • Öğle vakti yaklaşınca abdestsiz ise abdest alır, namaza hazırlanır. Öğle namazını öğle vaktinde ikindi namazı ile birlikte cem-i takdim ile kılar.
 • Namazdan sonra ayakta kıbleye dönerek “Arafat Vakfe”si yapar. Güneşin batmasına kadar Arafat ’ta kalır, vaktini ibadetle geçirir. Güneş battıktan sonra Müzdelife ’ye hareket eder. Akşam namazını Arafat’ta ve yolda kılmaz.

f) MüzdelifeVakfesi : Müzdelife ’ye ulaşınca uygun bir yere yerleşir. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem-i te’hîr ile kılar.Namazdan sonra “Müzdelife Vakfesi”ni ayakta yapar,dua eder. Vaktini namaz, dua, zikir ve Kur’an okuyarak geçirir.Şeytana atılacak taşları buradan toplar. Mina’ya hareket edilir.

g) Aka’be Cemresine(Büyük Şeytan) Taş Atmak :

 • Aka’be Cemresi ’ne gider ve 7 taş atar. Taş attıktan sonra beklenmeksizin oradan uzaklaşır. Dua etmek için beklenmez, duayı yürürken yapar. Büyük Şeytan’a ilk taşın atılmasıyla telbiyeye son verilir. Şeytan taşlama görevini sağlığı yerinde olan kimsenin kendisinin atması gerekir. Hastalar vekalet ile attırabilirler.

h) Şükür Kurbanı Kesmek:

 • Şeytana taş attıktan sonra Harem bölgesi sınırları içinde kurban keser veya vekâlet yolu ile kestirir. Bu kesilen kurban şükür kurbanıdır (hedy) ı) Tıraş Olmak :
 • Kurban kestikten sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır ve böylece ihramdan çıkmış olur. Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasakları kalkar. “Şeytan taşlama”, “kurban kesme” ve “tıraş olma” görevleri arasında sıraya uymak “sünnet ”.“Şeytan taşlama” ve “tıraş olma” arasındaki sıraya uymak yeterlidir.
 • Bayramın 2, 3 ve 4. günleri şeytan taşlama zamanı, öğle ezanının okunmasından itibaren başlar, fecr-i sadığa kadar devam eder.

i) Ziyaret Tavafı :

 • Bayramın birinci günü “şeytan taşlama”, “kurban kesme” ve “tıraş olma” görevlerini yaptıktan sonra aynı gün imkân olursa, Mekke’ye gider ve farz olan ziyaret tavafını yapar.
 • Bu tavafın en geç bayramın 3. günü güneş batımından önce yapılması cumhura göre sünnet , Ebû Hanîfe’ye göre vâciptir. Tavafa, “Allah’ım! Yedi şavt olarak haccın tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diye niyet eder.Hac Sa’yini daha önce yapmamış ise tavafta(ilk 3 şavtta) Izdıba ve Remel yapar. Tavafı yapar. Tavaf namazı kılar.Dua eder.
 • Haccın Sa’yini yapmak için Safa’ya gider.Yönünü Kabe’ye döner.Selamlama yapar. “Allah’ım! Rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak haccın sa’yini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek niyet eder ve usulüne uygun olarak sa’yini yapar. k) Cemrelere Taş Atmak :Bayramın 2. ve 3. günleri zeval (öğle)vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Şeytan’a 7’şer taş atar. Küçük ve Orta cemrelere taş attıktan sonra uygun bir yere çekilerek dua eder. Büyük Şeytan’a taş attıktan sonra dua etmez ve oradan hemen ayrılır.
 • Bayramın 3. günü Mina’da çadırlarda kalmayıp Mekke’ye gidecek olursa 4. günü atılacak olan 21 taşı uygun bir yere bırakır. Bayramın 4. günü tan yeri ağarmaya başlamadan önce Mina’dan ayrılmazsa 4. gün her üç cemreye sırayla yedişer taş atar. Mekke’den ayrılacakları güne kadar ibadet, tavaf, zikir, dua ve Kur’an okuma ile meşgul olurlar

l) Veda Tavafı :

 • Bütün işlerini bitirdikten sonra Mekke’den ayrılmadan önce “vedâ tavafı” yapar, böylece hac görevini tamamlamış olarak memleketine veya Medine’ye gider. ;( hac mevsimi içinde) umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince ihrama girip hac yapmaktan ibarettir. Temettu haccı yapacak olan kimse önce umreye niyet eder.

a) İhrama Girme: Temettu haccı yapacak kimse mîkât sınırlarını geçmeden veya hava alanında ihrama girer. İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Bundan sonra ihram yasakları başlamış olur.

 • Kâ’be’ye varıncaya kadar her fırsatta yüksek sesle telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife getirerek yolculuğa devam eder.( Kadınlar telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife’yi yüksek sesle söylemezler.) ---Mekke’de otele veya eve yerleşip dinlendikten sonra abdest alır, yaya veya vasıta ile Mescid-i Haram ’a gider. Tekbir, tehlil ve salavat-ı şerîfe okuyarak yola devam eder.
 • Mescid-i Haram ’a girer. Beytullah’ı görünce üç defa tekbir ve tehlil getirir.Bildiği başka duaları da okuyabilir. Tavafa başlamadan önce telbiyeyi keser.

b) Tavaf: Hacer-i Esved hizasına gelir, yönünü Hacer-i Esved’e döner, ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp ”Bismillahi Allahü Ekber” diyerek Hacer-i Esved’i selamlar ve umre tavafına niyet edip tavafa başlar.

 • Tavaf ederken kitapta olan veya bildiği duaları okur veya sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur’an okur. Tavaf’ta “ıztıbâ ‘“ ve ilk 3 şavtta “remel ” yapar. “Metaf ”ta izdiham varsa “remel” yapmaz. Çünkü kalabalıkta remel yapmak mümkün olmaz. Remel yapacağım diye insanlara eziyet vermek kesinlikle doğru değildir.
 • Uygun bir yerde iki rekat “tavaf namazı” kılar. Tavaf namazında birinci rek’atta Fatiha suresinden sonra “Kâfirûn”, ikinci rekatta “İhlas” suresini okur. Namazdan sonra dua eder.

c) Sa’y Umrenin sa’yini yapmak üzere Safa’ya gider. Yönünü Kâ’be’ye döner, tekbir, tehlil, tesbih ve salat ü selam getirir, ellerini açıp dua eder, sonra Sa’y yaparken kitaptaki veya bildiği duaları okur, sessizce tekbir, tehlil, tesbîh ve tahmîd getirir veya Kur’an okur.

 • Her şavtta yeşil ışıklı sütunlar arasında “hervele ” yapar.(Kadınlar yapmaz)
 • Sa’yi tamamlayınca Merve tepesinde dua eder. Sa’yi yaptıktan sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır, böylece ihramdan çıkar ve bu şekilde umre ibadetini tamamlamış olur.
 • Umresini yapan kimse Arafat ’a çıkacağı terviye gününe (8 Zilhicce) kadar Mekke’de vaktini ibadetle geçirir. Beş vakit namazını Mescid-i Haram ’da cemaatle kılmaya gayret eder. Bolca tavaf yapar. Çarşı-pazar dolaşarak veya evde oturup yatarak vaktini boş yere geçirmez.

d) Hac İçin İhrama Girmek: “Terviye” günü (8 Zilhicce) hazırlığını yapar. İki rekat “ihram namazı” kılar, hac yapmaya, « “Allah’ım! Hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek hacca niyet eder ve telbiye getirir. Böylece hac ihramına girmiş olur ve ihram yasakları başlar. Bu arada arzu eder ve vakit de müsait olursa nafile bir tavaftan sonra haccın sa’yini yapabilir. Bayramın birinci günü Büyük Şeytan’a taş atıncaya kadar her fırsatta telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife getirir.

e) ArafatVakfesi : Terviye günü (zilhicce 8) sabah namazından sonra Mina’ya gidip burada gecelemek ve Arefe günü (zilhicce 9) sabah namazından sonra Arafat ’a gitmek sünnet ise de gü- nümüzde izdiham nedeniyle terviye günü sabah namazından itibaren gündüz veya gece otobüslerle doğrudan Arafat’a çıkılmaktadır. Arafat ’ta arefe günü öğle vaktine kadar çadırlarda vaktini namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua, zikir ve tövbe ederek, yapılan vaazları ve konuşmaları dinleyerek geçirir.

 • Öğle vakti yaklaşınca abdestsiz ise abdest alır, namaza hazırlanır. Öğle namazını öğle vaktinde ikindi namazı ile birlikte cem-i takdim ile kılar.
 • Namazdan sonra ayakta kıbleye dönerek “Arafat Vakfe”si yapar. Güneşin batmasına kadar Arafat ’ta kalır, vaktini ibadetle geçirir. Güneş battıktan sonra Müzdelife ’ye hareket eder. Akşam namazını Arafat’ta ve yolda kılmaz.

f) MüzdelifeVakfesi : Müzdelife ’ye ulaşınca uygun bir yere yerleşir. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem-i te’hîr ile kılar.Namazdan sonra “Müzdelife Vakfesi”ni ayakta yapar,dua eder. Vaktini namaz, dua, zikir ve Kur’an okuyarak geçirir.Şeytana atılacak taşları buradan toplar. Mina’ya hareket edilir.

g) Aka’be Cemresine(Büyük Şeytan)

Taş Atmak :

 • Aka’be Cemresi ’ne gider ve 7 taş atar. Taş attıktan sonra beklenmeksizin oradan uzaklaşır. Dua etmek için beklenmez, duayı yürürken yapar. Büyük Şeytan’a ilk taşın atılmasıyla telbiyeye son verilir. Şeytan taşlama görevini sağlığı yerinde olan kimsenin kendisinin atması gerekir. Hastalar vekalet ile attırabilirler.

h) Şükür Kurbanı Kesmek:

 • Şeytana taş attıktan sonra Harem bölgesi sınırları içinde kurban keser veya vekâlet yolu ile kestirir. Bu kesilen kurban şükür kurbanıdır (hedy)

ı) Tıraş Olmak :

 • Kurban kestikten sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır ve böylece ihramdan çıkmış olur. Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasakları kalkar. “Şeytan taşlama”, “kurban kesme” ve “tıraş olma” görevleri arasında sıraya uymak “sünnet ”.“Şeytan taşlama” ve “tıraş olma” arasındaki sıraya uymak yeterlidir.
 • Bayramın 2, 3 ve 4. günleri şeytan taşlama zamanı, öğle ezanının okunmasından itibaren başlar, fecr-i sadığa kadar devam eder.

i) Ziyaret Tavafı :

 • Bayramın birinci günü “şeytan taşlama”, “kurban kesme” ve “tıraş olma” görevlerini yaptıktan sonra aynı gün imkân olursa, Mekke’ye gider ve farz olan ziyaret tavafını yapar.
 • Bu tavafın en geç bayramın 3. günü güneş batımından önce yapılması cumhura göre sünnet , Ebû Hanîfe’ye göre vâciptir. Tavafa, “Allah’ım! Yedi şavt olarak haccın tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diye niyet eder.Hac Sa’yini daha önce yapmamış ise tavafta(ilk 3 şavtta) Izdıba ve Remel yapar. Tavafı yapar. Tavaf namazı kılar.Dua eder.
 • Haccın Sa’yini yapmak için Safa’ya gider.Yönünü Kabe’ye döner.Selamlama yapar. “Allah’ım! Rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt olarak haccın sa’yini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur” diyerek niyet eder ve usulüne uygun olarak sa’yini yapar.

k) Cemrelere Taş Atmak : Bayramın 2. ve 3. günleri zeval (öğle)vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Şeytan’a 7’şer taş atar. Küçük ve Orta cemrelere taş attıktan sonra uygun bir yere çekilerek dua eder. Büyük Şeytan’a taş attıktan sonra dua etmez ve oradan hemen ayrılır.

 • Bayramın 3. günü Mina’da çadırlarda kalmayıp Mekke’ye gidecek olursa 4. günü atılacak olan 21 taşı uygun bir yere bırakır. Bayramın 4. günü tan yeri ağarmaya başlamadan önce Mina’dan ayrılmazsa 4. gün her üç cemreye sırayla yedişer taş atar. Mekke’den ayrılacakları güne kadar ibadet, tavaf, zikir, dua ve Kur’an okuma ile meşgul olurlar

l) Veda Tavafı :

 • Bütün işlerini bitirdikten sonra Mekke’den ayrılmadan önce “vedâ tavafı” yapar, böylece hac görevini tamamlamış olarak memleketine veya Medine’ye gider.

Kıran haccı, hem umreye hem hacca niyet edilerek bir hac mevsiminde bir ihramla yapılan hacdır. Temettu haccı gibi Kıran haccını da sadece Mikat sınırları dışından gelenler yapabilir. Harem bölgesi sakinleri kıran haccı yapamazlar.

a) “Hacca hazırlık” aşamasından sonra umre ve hac yapmaya, “Allah’ım! Umre ve hac yapmak istiyorum. İkisini bana kolaylaştır ve kabul buyur” diyerek niyet eder ve telbiye getirir.

b) Bu aşamadan sonra temettu haccında söylenilen şekilde hareket eder. Kâ’be’ye varınca umre tavafını ve peşinden umre sa’yini yapar. Sa’y bittikten sonra tıraş olup ihramdan çıkmaz. İhram yasaklarına uymaya devam eder.

c) Umre sa’yi yapınca gerekiyorsa biraz dinlenir, sonra ayrıca “kudûm tavafı” yapar ve peşinden “tavaf namazı” kılar. (İsterse “hac sa‘yini” bu kudûm tavafının arkasından yapabilir.Kudûm tavafının peşinden sa’y yapacak ise tavafta ıztıbâ ‘ ve ilk üç şavtta remel yapar.) İsterse Sa’yi yapmaz daha sonra “ziyaret tavafının” peşinden yapar.

ç) Terviye günü temettu haccında olduğu gibi Mina’ya veya doğrudan Arafat ’a çıkar, Arafat vakfesini, sonra Müzdelife vakfesini yapar. Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atar, şükür kurbanını keser. Kurban kestikten sonra saç tıraşı olur veya saçını kısaltır ve ihramdan çıkar. Böylece cinsel ilişki dışındaki diğer bütün ihram yasakları kalkar. Mekke’ye gider ve haccın tavafını yapar. Arafat vakfesinden önce yapmamış ise haccın sa’yini de yapar. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri öğleden sonra cemrelerden her birine yedişer taş atar. Memleketine dönmeden önce “veda tavafı” yapar ve haccını böylece tamamlamış olur. --- Temettu haccından farklı olarak Kıran haccında; -- Umre ve hacca birlikte niyet edilir -- Umrenin tavaf ve Sa’yi yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz -- Kudûm tavafı, umre tavafı ve sa’yinden sonra yapılır.

İfrad; bir hac mevsiminde umre yapmayıp sadece hac yapmaktır.

a) “Hacca hazırlık” aşamasından sonra Harem ve Hıll bölgesi dışından gelen kimse “mîkât ” sınırlarını geçmeden, “Harem veya Hıll bölgesinde yaşayan kimse” ise bulunduğu yerde hac yapmaya, “Allah’ım! hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur” diyerek niyet eder ve telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur.

b) Kâ’be’ye varınca kudûm tavafını yapar. İsterse bu tavaftan sonra haccın sa’yini yapabilir Tavaftan sonra ihramlı kalmaya ve ihram yasaklarına uymaya devam eder.

c) Terviye günü temettu ve kıran haccında olduğu gibi Arafat ’a çıkar, Arafat vakfesini, sonra Müzdelife vakfesini yapar. Bayramın birinci günü büyük şeytana 7 taş atar.

 • İfrad haccı yapan kimsenin, şükür kurbanı kesmesi vacip değildir, isterse nafile olarak kurban kesebilir. Bundan sonraki aşamada diğer hac çeşitlerinde olduğu gibi hareket eder.
 1. İfrad haccında, hacdan önce umre yapılmaz. Kıran ve temettu haccında yapılır.
 2. İfrad haccında sadece hacca; temettu haccında sadece umreye, kıran haccında ise hem umreye hem hacca niyet edilir.
 3.  İfrad ve kıran haccında ihrama girdikten sonra kurban bayramının ilk günü belirli görevler yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır. ---Temettu haccında ise umre yaptıktan sonra ihramdan çıkılır. Terviye günü (8 Zilhiccenin) yeniden hac için ihrama girilir ve bayramın ilk günü belirli görevler yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır.
 4. İfrad haccında Mekke’ye ilk gelişte kudûm tavafı yapılır. Kıran haccında önce umre tavafı ve sa’yi, peşinden kudûm tavafı yapılır. Temettu haccında ise umre tavafı ve sa’yi yapılır. Kudûm tavafı yapılmaz.
 5. İfrad haccında şükür kurbanı kesmek vacip değildir. Temettu ve kıran haccında vaciptir. 6. İfrad haccını herkes yapabilir. Kıran ve temettu haccını ise sadece yapabilir.